Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
21 Z1d d9 de7 n6d i58 e1e m1d 5b 2f7 550 .fa 0f7 550 .5b 2fa 0fd 19b 81d 06 r50 .1d a2 w1d 62 ż6f yc4 c6d i58 e1d a2 wc4 cc1 h23 od9 d6f z5d ą1d e7 n23 oa2 w58 e1d a2 w6f y73 t6f yc4 c6f ze7 n58 e1d a2 w1d 6f zd1 aee k06 r58 ee8 s6d i58 e1d 95 g06 r23 o1e md1 ad9 d6f z58 ee7 n6d id1 a1d 6d i1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n6d id1 a1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h50 .1d 13 R58 e95 g71 u5b l71 u7b j58 e1d 73 t23 o1d 13 R23 o6f z5e p23 o06 r6f z5d ąd9 d6f z58 ee7 n6d id1 a1d ac Pd1 a06 r5b ld1 a1e m58 ee7 n73 t71 u1d 67 E71 u06 r23 o5e p58 e7b je8 see k6d i58 e95 g23 o6d i1d 13 Rd1 ad9 d6f y1d 5b 2fa 0fd 190 62f /90 6e5 7c9 91d 6f z1d d9 de7 n6d id1 a1d 5b 2e5 71d ee ka2 w6d i58 e73 te7 n6d id1 a1d 5b 2fa 0fd 190 61d 06 r50 .1d a2 w1d e8 s5e p06 rd1 aa2 w6d i58 e1d 23 oc4 cc1 h06 r23 oe7 n6f y1d 23 oe8 s16 ócf b1d a3 f6d i6f z6f yc4 c6f ze7 n6f yc4 cc1 h1d a2 w1d 6f za2 w6d i5d ą6f zee k71 u1d 6f z1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n6d i58 e1e m1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h1d 6d i1d a2 w1d e8 s5e p06 rd1 aa2 w6d i58 e1d e8 sa2 w23 ocf b23 od9 de7 n58 e95 g23 o1d 5e p06 r6f z58 e5e pc7 ł6f ya2 w71 u1d 73 td1 aee k6d ic4 cc1 h1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 o06 rd1 a6f z1d 71 uc4 cc1 h6f y5b l58 ee7 n6d id1 a1d d9 d6f y06 r58 eee k73 t6f ya2 w6f y1d c9 9f7 52f /fd 490 62f /6b W67 E1d 0e (dd O95 g16 ó5b le7 n58 e1d 13 R23 o6f z5e p23 o06 r6f z5d ąd9 d6f z58 ee7 n6d i58 e1d 23 o1d dd Oc4 cc1 h06 r23 oe7 n6d i58 e1d 7a Dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1b )61 ,1d 6f za2 wd1 ae7 n58 e1d 13 Rdd O7a Ddd O50 .


f2 Ad9 d1e m6d ie7 n6d ie8 s73 t06 rd1 a73 t23 o06 r58 e1e m1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 7b j58 ee8 s73 t1d ca S58 e23 o1d ca S23 o5b l71 u73 t6d i23 oe7 ne8 s1d ca Sd1 ae7 nd9 d06 rd1 a1d b2 K06 r6f z6f y62 żd1 aee k1d 6f z1d e8 s6d i58 ed9 d6f z6d icf b5d ą1d a2 w1d 92 B6d i58 e5b le8 see k71 u7b -92 B6d id1 ac7 ł58 e1d 5e p06 r6f z6f y1d 71 u5b l6d ic4 c6f y1d b2 K71 ue8 s73 t06 r23 oe7 n6d id1 a1d fd 42f /c9 9fa 061 ,1d 46 N28 Iac P39 :1d f7 5fd 4e5 75b 2fd 1fa 09b 8f7 5fd 490 650 .1d dd Oc4 cc1 h06 r23 oe7 nd1 a1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 od9 dcf b6f ya2 wd1 a1d e8 s6d i9e ę1d 6f z95 g23 od9 de7 n6d i58 e1d 6f z1d a2 w6f y1e m23 o95 gd1 a1e m6d i1d 5e p23 oa2 we8 s6f z58 ec4 cc1 he7 n6d i58 e1d 23 ocf b23 oa2 w6d i5d ą6f z71 u7b j5d ąc4 c6f yc4 cc1 h1d 5e p06 r6f z58 e5e p6d ie8 s16 óa2 w1d 5e p06 rd1 aa2 wd1 a50 .


ca S6f zd1 ae7 n71 u7b j58 e1e m6f y1d 5e p06 rd1 aa2 w23 o1d d9 d23 o1d 5e p06 r6f ya2 wd1 a73 te7 n23 o68 śc4 c6d i1d 6d i1d d9 dcf bd1 a1e m6f y1d 23 o1d cf b58 e6f z5e p6d i58 ec4 c6f z58 ead ńe8 s73 ta2 w23 o1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h50 .1d 6b W1d 73 t6f y1e m1d c4 c58 e5b l71 u1d 71 u62 ż6f ya2 wd1 ae7 n6f y1d 7b j58 ee8 s73 t1d 1e m50 .6d ie7 n50 .1d e8 s6f z6f ya3 f06 r23 oa2 wd1 ae7 n6f y1d e8 s6f ye8 s73 t58 e1e m1d c1 hd1 ae8 s58 ec7 ł1d d9 d23 o1d ee k23 oe7 n73 t50 .

Administracja Danymi
7a Dd1 ae7 n58 e1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w58 e1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n58 e1d e8 s5d ą1d 6f z95 g23 od9 de7 n6d i58 e1d 6f z1d 5e p06 r6f z58 e5e p6d ie8 sd1 a1e m6d i1d d9 d23 o73 t6f yc4 c6f z5d ąc4 c6f y1e m6d i1d 23 oc4 cc1 h06 r23 oe7 n6f y1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h1d 23 o06 rd1 a6f z1d 6f z95 g23 od9 de7 n6d i58 e1d 6f z1d ac P23 o5b l6d i73 t6f yee k5d ą1d ac P06 r6f ya2 wd1 a73 te7 n23 o68 śc4 c6d i1d a2 w1d 6f zd1 aee k06 r58 ee8 s6d i58 e1d e7 n6d i58 e6f zcf b9e ęd9 de7 n6f y1e m1d d9 d23 o1d 06 r58 ed1 a5b l6d i6f zd1 ac4 c7b j6d i1d 68 śa2 w6d id1 ad9 dc4 c6f z23 oe7 n6f yc4 cc1 h1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g1d 7b -1d 23 ocf be8 sc7 ł71 u95 g6d i1d ee k23 oe7 n73 t1d a2 w1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s6d i58 e1d 0e (5b l23 o95 g23 oa2 wd1 ae7 n6d i58 e61 ,1d d1 a71 u73 t23 o1e md1 a73 t6f yc4 c6f ze7 n58 e1d 5e p23 oa2 w6d id1 ad9 d23 o1e m6d i58 ee7 n6d id1 a1d 23 o1d e8 s73 td1 a73 t71 ue8 sd1 ac4 cc1 h1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g6d i1b )1d 23 o06 rd1 a6f z1d a2 w1d c4 c58 e5b l71 u1d 06 r58 ed1 a5b l6d i6f zd1 ac4 c7b j6d i1d 6f zd1 a1e m16 óa2 w6d i58 ead ń1d b5 Ue8 sc7 ł71 u95 g1d 68 śa2 w6d id1 ad9 dc4 c6f z23 oe7 n6f yc4 cc1 h1d d9 d06 r23 o95 g5d ą1d 58 e5b l58 eee k73 t06 r23 oe7 n6d ic4 c6f ze7 n5d ą50 .

b2 K23 o06 r6f z6f ye8 s73 td1 a7b j5d ąc4 c1d 6f z1d e7 nd1 ae8 s6f z6f yc4 cc1 h1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g1d 6f z23 oe8 s73 td1 ae7 n6d i58 ee8 s6f z1d 5e p23 o5e p06 r23 oe8 s6f z23 oe7 n6f y1d 23 o1d 5e p23 od9 dd1 ae7 n6d i58 e1d e7 n6d i58 eee k73 t16 ó06 r6f yc4 cc1 h1d e8 sa2 w23 o6d ic4 cc1 h1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h50 .1d 94 Ta2 w23 o7b j58 e1d d9 dd1 ae7 n58 e1d cf b9e ęd9 d5d ą1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n58 e1d a2 w1d 6f za2 w6d i5d ą6f zee k71 u1d 6f z1d d1 aee kc4 c7b j5d ą61 ,1d 7b jd1 aee k5d ą1d 5e p23 od9 d58 e7b j1e m71 u7b j58 ee8 s6f z50 .1d 46 Nd1 a1d 5e p06 r6f z6f yee kc7 łd1 ad9 d1d d9 dd1 ae7 n58 e1d 5e p23 od9 dd1 ae7 n58 e1d 5e p23 od9 dc4 c6f zd1 ae8 s1d 06 r58 e7b j58 ee8 s73 t06 rd1 ac4 c7b j6d i1d a2 w1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s6d i58 e1d cf b9e ęd9 d5d ą1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n58 e1d d9 d23 o1d c4 c58 e5b l71 u1d 6f zd1 a5e p58 ea2 we7 n6d i58 ee7 n6d id1 a1d d9 d23 oe8 s73 t9e ę5e p71 u1d d9 d23 o1d a3 f71 ue7 nee kc4 c7b j23 oe7 nd1 a5b le7 n23 o68 śc4 c6d i1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u1d 6d i1d ee k23 oe7 n73 td1 aee k73 t71 u1d a2 w1d e8 s5e p06 rd1 aa2 wd1 ac4 cc1 h1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u50 .1d 7a Dd1 ae7 n58 e1d 5e p23 od9 dd1 aa2 wd1 ae7 n58 e1d 5e p23 od9 dc4 c6f zd1 ae8 s1d 6f zd1 a1e m16 óa2 w6d i58 ee7 n6d id1 a1d 5e pc7 łd1 a73 te7 n58 e7b j1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g6d i1d cf b9e ęd9 d5d ą1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n58 e1d a2 w1d c4 c58 e5b l71 u1d d9 d23 oe8 s73 td1 aa2 w6f y1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g6d i1d 7b jd1 aee k1d 6d i1d a2 w1d c4 c58 e5b ld1 ac4 cc1 h1d 06 rd1 ac4 cc1 h71 ue7 nee k23 oa2 w23 o68 śc4 c6d i50 .1d 21 Zd1 a5e p6d ie8 s71 u7b j5d ąc4 c1d e8 s6d i9e ę1d d9 d23 o1d e7 n58 ea2 we8 s5b l58 e73 t73 t58 e06 rd1 a1d d9 dd1 ae7 n58 e1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w58 e1d cf b9e ęd9 d5d ą1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n58 e1d d9 d23 o1d a2 w6f ye8 s6f yc7 łee k6d i1d e7 n58 ea2 we8 s5b l58 e73 t73 t58 e06 rd1 a50 .1d 6b W6f ye8 s6f yc7 łd1 a7b j5d ąc4 c1d 6d ie7 na3 f23 o06 r1e md1 ac4 c7b j9e ę1d 5e p06 r6f z58 e6f z1d a3 f23 o06 r1e m71 u5b ld1 a06 r6f z1d ee k23 oe7 n73 td1 aee k73 t23 oa2 w6f y1d d9 dd1 ae7 n58 e1d 6f z23 oe8 s73 td1 ae7 n5d ą1d a2 w6f yee k23 o06 r6f z6f ye8 s73 td1 ae7 n58 e1d a2 w1d c4 c58 e5b l71 u1d 23 od9 d5e p23 oa2 w6d i58 ed9 d6f z6d i1d e7 nd1 a1d a2 w6d id1 ad9 d23 o1e m23 o68 śbf ć50 .

b2 Kd1 a62 żd9 dd1 a1d 23 oe8 s23 ocf bd1 a61 ,1d ee k73 t16 ó06 r58 e7b j1d d9 dd1 ae7 n58 e1d d9 d23 o73 t6f yc4 c6f z5d ą1d 1e md1 a1d 5e p06 rd1 aa2 w23 o1d a2 w1d ee kd1 a62 żd9 d58 e7b j1d c4 cc1 ha2 w6d i5b l6d i1d d9 d23 oe8 s73 t9e ę5e p71 u1d d9 d23 o1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h61 ,1d e8 s5e p06 r23 oe8 s73 t23 oa2 wd1 ae7 n6d id1 a61 ,1d 71 ue8 s71 ue7 n6d i9e ęc4 c6d id1 a1d 5b l71 ucf b1d 23 o95 g06 rd1 ae7 n6d ic4 c6f z58 ee7 n6d id1 a1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n6d id1 a61 ,1d 5e p06 rd1 aa2 w23 o1d e8 s5e p06 r6f z58 ec4 c6d ia2 w71 u61 ,1d 5e p06 rd1 aa2 w23 o1d a2 we7 n6d i58 ee8 s6d i58 ee7 n6d id1 a1d e8 see kd1 a06 r95 g6d i1d d9 d23 o1d 23 o06 r95 gd1 ae7 n71 u1d e7 nd1 ad9 d6f z23 o06 rc4 c6f z58 e95 g23 o61 ,1d a2 w1d 73 t6f y1e m1d c4 c58 e5b l71 u1d e7 nd1 a5b l58 e62 ż6f y1d 5e p23 od9 d7b j5d ąbf ć1d ee k23 oe7 n73 td1 aee k73 t1d 6f z1d 23 oe8 s23 ocf b5d ą1d e7 nd1 ad9 d6f z23 o06 r71 u7b j5d ąc4 c5d ą1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n6d i58 e1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h1d a2 w1d 23 o06 r95 gd1 ae7 n6d i6f zd1 ac4 c7b j6d i1d b5 Ue8 sc7 ł71 u95 g23 od9 dd1 aa2 wc4 c6f y1d 7b j58 ee8 s73 t1d 1e m23 o62 ż5b l6d ia2 w6f y1d d9 d06 r23 o95 g5d ą1d 58 e5b l58 eee k73 t06 r23 oe7 n6d ic4 c6f ze7 n5d ą1d 5e p23 od9 d1d d1 ad9 d06 r58 ee8 s58 e1e m1d 58 e7b -1e md1 a6d i5b l39 :1d e8 s58 e23 oe8 s23 o5b l71 u73 t6d i23 oe7 ne8 s6a @6d ifd 4d1 a50 .5e p5b l50 .

21 Zd1 ae8 s73 t06 r6f z58 e95 gd1 a1e m6f y1d e8 s23 ocf b6d i58 e1d 5e p06 rd1 aa2 w23 o1d d9 d23 o1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n6d id1 a1d 94 Ta2 w23 o6d ic4 cc1 h1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 5e p23 o1d 06 r23 o6f za2 w6d i5d ą6f zd1 ae7 n6d i71 u1d b5 U1e m23 oa2 w6f y1d 5b l71 ucf b1d c4 c23 oa3 fe7 n6d i9e ęc4 c6d i71 u1d 6f z95 g23 od9 d6f y1d 73 t6f y5b lee k23 o1d a2 w1d 6f zd1 aee k06 r58 ee8 s6d i58 e1d e7 nd1 a1d 5e p23 o73 t06 r6f z58 ecf b6f y1d d9 d23 oc4 cc1 h23 od9 d6f z58 ee7 n6d id1 a1d 58 ea2 w58 ee7 n73 t71 ud1 a5b le7 n6f yc4 cc1 h1d 06 r23 oe8 s6f zc4 c6f z58 ead ń1d 5e p06 r6f z58 ed9 d1d e8 s5d ąd9 d58 e1e m1d 5b l71 ucf b1d 7b j58 e62 ż58 e5b l6d i1d 5e p06 r6f z58 e5e p6d ie8 s6f y1d ee k06 rd1 a7b j23 oa2 w58 e1d d1 a5b lcf b23 o1d 71 ue7 n6d i7b je7 n58 e1d cf b5d ąd9 d3c ź1d 5e p06 rd1 aa2 wd1 a1d 1e m6d i9e ęd9 d6f z6f ye7 nd1 a06 r23 od9 d23 oa2 w58 e95 g23 o1d 23 ocf b5b l6d i95 g71 u7b j5d ą1d e7 nd1 ae8 s1d d9 d23 o1d 06 r58 e73 t58 ee7 nc4 c7b j6d i1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h50 .

b5 Ue8 sc7 ł71 u95 g23 od9 dd1 aa2 wc4 cd1 a1d 1e md1 a1d 5e p06 rd1 aa2 w23 o1d 71 ud9 d23 oe8 s73 t9e ę5e pe7 n6d id1 abf ć1d d9 dd1 ae7 n58 e1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w58 e1d b5 U62 ż6f y73 tee k23 oa2 we7 n6d iee kd1 a1d 23 o06 rd1 a6f z1d 6d ie7 ne7 n6f yc4 cc1 h1d 7b j58 e95 g23 o1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 5e p23 od9 d1e m6d i23 o73 t23 o1e m1d 71 u5e p23 oa2 wd1 a62 że7 n6d i23 oe7 n6f y1e m1d e7 nd1 a1d 5e p23 od9 de8 s73 td1 aa2 w6d i58 e1d a2 wc7 łd1 a68 śc4 c6d ia2 w6f yc4 cc1 h1d 5e p06 r6f z58 e5e p6d ie8 s16 óa2 w1d 5e p06 rd1 aa2 wd1 a1d 0e (e7 n5e p50 .1d 23 o06 r95 gd1 ae7 n23 o1e m1d 68 śc4 c6d i95 gd1 ae7 n6d id1 a1b )50 .

b5 Ue8 s71 ue7 n6d i9e ęc4 c6d i58 e1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h1d 1e m23 o62 ż58 e1d e7 nd1 ae8 s73 t5d ą5e p6d ibf ć1d e7 nd1 a1d e8 see k71 u73 t58 eee k1d c4 c23 oa3 fe7 n6d i9e ęc4 c6d id1 a1d 6f z95 g23 od9 d6f y1d cf b5d ąd9 d3c ź1d a2 we7 n6d i58 ee8 s6d i58 ee7 n6d id1 a1d 5e p06 rd1 aa2 we7 n6d i58 e1d d9 d23 o5e p71 ue8 s6f zc4 c6f zd1 a5b le7 n58 e95 g23 o1d e8 s5e p06 r6f z58 ec4 c6d ia2 w71 u1d e7 nd1 a1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 ae7 n6d i58 e1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h50 .

b5 Ue8 sc7 ł71 u95 g23 od9 dd1 aa2 wc4 cd1 a1d e7 n6d i58 e1d 71 ud9 d23 oe8 s73 t9e ę5e pe7 n6d id1 a1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h1d 6d ie7 ne7 n6f y1e m1d 5e p23 od9 d1e m6d i23 o73 t23 o1e m1d d1 ae7 n6d i62 ż58 e5b l6d i1d 71 u5e p23 oa2 wd1 a62 że7 n6d i23 oe7 n6f y1e m1d e7 nd1 a1d 5e p23 od9 de8 s73 td1 aa2 w6d i58 e1d a2 wc7 łd1 a68 śc4 c6d ia2 w6f yc4 cc1 h1d 5e p06 r6f z58 e5e p6d ie8 s16 óa2 w1d 5e p06 rd1 aa2 wd1 a50 .

ac P23 oe8 s6d id1 ad9 dd1 a1e m6f y1d a2 w5e p06 r23 oa2 wd1 ad9 d6f z23 oe7 n5d ą1d ee k23 oe7 n73 t06 r23 o5b l9e ę1d d9 d23 oe8 s73 t9e ę5e p71 u1d d9 d23 o1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h61 ,1d d9 d6f z6d i9e ęee k6d i1d c4 c6f z58 e1e m71 u1d 1e m6d ie7 n6d i1e md1 a5b l6d i6f z71 u7b j58 e1e m6f y1d e8 see k71 u73 tee k6d i1d 58 ea2 w58 ee7 n73 t71 ud1 a5b le7 n58 e95 g23 o1d e7 nd1 a06 r71 ue8 s6f z58 ee7 n6d id1 a1d cf b58 e6f z5e p6d i58 ec4 c6f z58 ead ńe8 s73 ta2 wd1 a1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h50 .

7a Dd1 ae7 n58 e1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w58 e1d 5e p06 r6f z58 e73 ta2 wd1 a06 r6f zd1 a7b j5d ą1d 23 oe8 s23 ocf b6f y1d a2 w6f yc7 ł5d ąc4 c6f ze7 n6d i58 e1d 71 u5e p23 oa2 wd1 a62 że7 n6d i23 oe7 n58 e1d 5e p06 r6f z58 e6f z1d e7 nd1 ae8 s1d d1 a5b lcf b23 o1d dd Oe8 s23 ocf b6f y2f /1f F6d i06 r1e m6f y61 ,1d 6f z1d ee k73 t16 ó06 r6f y1e m6d i1d 68 śc4 c6d i68 ś5b l58 e1d a2 we8 s5e p16 óc7 ł5e p06 rd1 ac4 c71 u7b j58 e1e m6f y1d a2 w1d 6f za2 w6d i5d ą6f zee k71 u1d 6f z1d 1e m23 o62 ż5b l6d ia2 w23 o68 śc4 c6d i5d ą1d d9 d23 oe8 s73 td1 a06 rc4 c6f z58 ee7 n6d id1 a1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g6d i61 ,1d 23 ocf be8 sc7 ł71 u95 g6d i1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u50 .1d a5 M23 o62 ż5b l6d ia2 w6d i1d 23 od9 dcf b6d i23 o06 rc4 c6f y1d 94 Ta2 w23 o6d ic4 cc1 h1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h39 :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

ca See k71 u73 tee k6d i1d cf b06 rd1 aee k71 u1d 5e p23 od9 dd1 ae7 n6d id1 a1d d9 dd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 23 oe8 s23 ocf b23 oa2 w6f yc4 cc1 h
cf b06 rd1 aee k1d 1e m23 o62 ż5b l6d ia2 w23 o68 śc4 c6d i1d ee k23 o06 r6f z6f ye8 s73 td1 ae7 n6d id1 a1d 6f z1d 5e p58 ec7 łe7 n58 e7b j1d a3 f71 ue7 nee kc4 c7b j23 oe7 nd1 a5b le7 n23 o68 śc4 c6d i1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u61 ,1d cf b06 rd1 aee k1d 1e m23 o62 ż5b l6d ia2 w23 o68 śbf ć1d e7 nd1 aa2 w6d i5d ą6f zd1 ae7 n6d id1 a1d ee k23 oe7 n73 td1 aee k73 t71 u1d 5e p06 r6f z58 e6f z1d a3 f23 o06 r1e m71 u5b ld1 a06 r6f z61 ,1d cf b06 rd1 aee k1d 1e m23 o62 ż5b l6d ia2 w23 o68 śc4 c6d i1d 23 o73 t06 r6f z6f y1e m6f ya2 wd1 ae7 n6d id1 a1d 6d ie7 na3 f23 o06 r1e md1 ac4 c7b j6d i1d 6f z1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u

ac P5b l6d iee k6d i1d 3c C23 o23 oee k6d i58 ee8 s
46 Nd1 ae8 s6f zd1 a1d a2 w6d i73 t06 r6f ye7 nd1 a1d 71 u62 ż6f ya2 wd1 a1d c4 c23 o23 oee k6d i58 ee8 s50 .1d ca S5d ą1d 73 t23 o1d e7 n6d i58 ea2 w6d i58 e5b lee k6d i58 e1d 5e p5b l6d iee k6d i1d 73 t58 eee ke8 s73 t23 oa2 w58 e1d a2 w6f ye8 s6f yc7 łd1 ae7 n58 e1d 5e p06 r6f z58 e6f z1d e8 s58 e06 ra2 w58 e06 r1d a2 wa2 wa2 w1d 6d i1d 5e p06 r6f z58 ec4 cc1 h23 oa2 w6f ya2 wd1 ae7 n58 e1d 5e p06 r6f z58 e6f z1d 23 o5e p06 r23 o95 g06 rd1 a1e m23 oa2 wd1 ae7 n6d i58 e1d ee k23 o1e m5e p71 u73 t58 e06 rd1 a1d 5e p06 r6f z58 e95 g5b l5d ąd9 dd1 a06 ree k6d i50 .1d b2 K6d i58 ed9 d6f y1d 5e p06 r6f z58 e95 g5b l5d ąd9 dd1 a06 ree kd1 a1d 5e p23 oe7 n23 oa2 we7 n6d i58 e1d 5e p23 oc7 ł5d ąc4 c6f z6f y1d e8 s6d i9e ę1d 6f z58 e1d e8 s73 t06 r23 oe7 n5d ą61 ,1d a2 w6d i73 t06 r6f ye7 nd1 a1d 06 r23 o6f z5e p23 o6f ze7 nd1 a7b j58 e1d 06 r23 od9 d6f zd1 a7b j1d 71 u06 r6f z5d ąd9 d6f z58 ee7 n6d id1 a61 ,1d 6f z1d ee k73 t16 ó06 r58 e95 g23 o1d c7 ł5d ąc4 c6f z6f y1d e8 s6d i9e ę1d 71 u62 ż6f y73 tee k23 oa2 we7 n6d iee k50 .1d ac Pd1 a06 rd1 a1e m58 e73 t06 r6f y1d 5e p23 o6f za2 wd1 a5b ld1 a7b j5d ą1d e7 nd1 a1d 23 od9 dc4 c6f z6f y73 td1 ae7 n6d i58 e1d 6d ie7 na3 f23 o06 r1e md1 ac4 c7b j6d i1d a2 w1d e7 n6d ic4 cc1 h1d 6f zd1 aa2 wd1 a06 r73 t6f yc4 cc1 h1d 7b j58 ed9 d6f ye7 n6d i58 e1d e8 s58 e06 ra2 w58 e06 r23 oa2 w6d i61 ,1d ee k73 t16 ó06 r6f y1d 7b j58 e1d 71 u73 ta2 w23 o06 r6f z6f yc7 ł50 .1d 3c C23 o23 oee k6d i58 ee8 s1d 71 uc7 łd1 a73 ta2 w6d id1 a7b j5d ą1d a2 w6d i9e ęc4 c1d ee k23 o06 r6f z6f ye8 s73 td1 ae7 n6d i58 e1d 6f z1d a2 wc4 c6f z58 e68 śe7 n6d i58 e7b j1d 23 od9 da2 w6d i58 ed9 d6f z23 oe7 n6f yc4 cc1 h1d a2 w6d i73 t06 r6f ye7 n50 .

da G06 r23 o1e md1 ad9 d6f z23 oe7 n58 e1d 6d ie7 na3 f23 o06 r1e md1 ac4 c7b j58 e1d d9 d23 o73 t6f yc4 c6f z5d ą1d d1 ad9 d06 r58 ee8 s71 u1d 28 Iac P61 ,1d 73 t6f y5e p71 u1d a2 w6f yee k23 o06 r6f z6f ye8 s73 t6f ya2 wd1 ae7 n58 e7b j1d 5e p06 r6f z58 e95 g5b l5d ąd9 dd1 a06 ree k6d i61 ,1d 7b j9e ę6f z6f yee kd1 a61 ,1d 06 r23 od9 d6f zd1 a7b j71 u1d e8 s6f ye8 s73 t58 e1e m71 u1d 23 o5e p58 e06 rd1 ac4 c6f y7b je7 n58 e95 g23 o61 ,1d d9 d23 oe8 s73 td1 aa2 wc4 c6f y1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g1d 6d ie7 n73 t58 e06 re7 n58 e73 t23 oa2 w6f yc4 cc1 h61 ,1d 6d ie7 na3 f23 o06 r1e md1 ac4 c7b j6d i1d 23 o1d c4 c6f zd1 ae8 s6d i58 e1d 6d i1d d9 dd1 ac4 c6d i58 e61 ,1d 5b l23 oee kd1 a5b l6d i6f zd1 ac4 c7b j6d i1d 23 o06 rd1 a6f z1d 6d ie7 na3 f23 o06 r1e md1 ac4 c7b j6d i1d 5e p06 r6f z58 ee8 s6f yc7 łd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d d9 d23 o1d a2 w6d i73 t06 r6f ye7 n6f y1d 6f zd1 a1d 5e p23 o68 ś06 r58 ed9 de7 n6d ic4 c73 ta2 w58 e1e m1d a3 f23 o06 r1e m71 u5b ld1 a06 r6f zd1 a1d ee k23 oe7 n73 td1 aee k73 t23 oa2 w58 e95 g23 o50 .

21 Z58 ecf b06 rd1 ae7 n58 e1d d9 dd1 ae7 n58 e1d e8 sc7 ł71 u62 ż5d ą1d d9 d23 o1d 1e m23 oe7 n6d i73 t23 o06 r23 oa2 wd1 ae7 n6d id1 a1d a2 w1d 7b jd1 aee k6d i1d e8 s5e p23 oe8 s16 ócf b1d 71 u62 ż6f y73 tee k23 oa2 we7 n6d ic4 c6f y1d ee k23 o06 r6f z6f ye8 s73 td1 a7b j5d ą1d 6f z1d e7 nd1 ae8 s6f z6f yc4 cc1 h1d a2 w6d i73 t06 r6f ye7 n61 ,1d d1 acf b6f y1d 71 ue8 s5e p06 rd1 aa2 we7 n6d id1 abf ć1d a3 f71 ue7 nee kc4 c7b j23 oe7 n23 oa2 wd1 ae7 n6d i58 e1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u1d 6f zd1 a5e p58 ea2 we7 n6d id1 a7b j5d ąc4 c1d cf bd1 a06 rd9 d6f z6d i58 e7b j1d 58 ea3 f58 eee k73 t6f ya2 we7 n5d ą1d 6d i1d cf b58 e6f z5e p06 r23 ocf b5b l58 e1e m23 oa2 w5d ą1d e7 nd1 aa2 w6d i95 gd1 ac4 c7b j9e ę50 .

46 Nd1 a1d e7 nd1 ae8 s6f z58 e7b j1d a2 w6d i73 t06 r6f ye7 n6d i58 e1d a2 w6f yee k23 o06 r6f z6f ye8 s73 t71 u7b j58 e1e m6f y1d e7 n6d i58 e6f zcf b9e ęd9 de7 n58 e1d 5e p5b l6d iee k6d i1d c4 c23 o23 oee k6d i58 ee8 s61 ,1d 71 u1e m23 o62 ż5b l6d ia2 w6d id1 a7b j5d ąc4 c58 e1d ee k23 o06 r6f z6f ye8 s73 td1 ae7 n6d i58 e1d 6f z1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g1d d9 d23 oe8 s73 t9e ę5e pe7 n6f yc4 cc1 h1d a2 w1d 06 rd1 a1e md1 ac4 cc1 h1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u61 ,1d e7 n5e p50 .1d 71 ua2 w6d i58 e06 r6f z6f y73 t58 e5b le7 n6d id1 a7b j5d ąc4 c58 e1d 5e p5b l6d iee k6d i1d c4 c23 o23 oee k6d i58 ee8 s1d a2 w6f yee k23 o06 r6f z6f ye8 s73 t6f ya2 wd1 ae7 n58 e1d d9 d23 o1d 71 ue8 sc7 ł71 u95 g1d a2 w6f y1e md1 a95 gd1 a7b j5d ąc4 c6f yc4 cc1 h1d 71 ua2 w6d i58 e06 r6f z6f y73 t58 e5b le7 n6d id1 ae7 n6d id1 a1d a2 w1d 06 rd1 a1e md1 ac4 cc1 h1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u1d 23 o06 rd1 a6f z1d a3 f71 ue7 nee kc4 c7b j23 oe7 nd1 a5b le7 n58 e1d 5e p5b l6d iee k6d i1d c4 c23 o23 oee k6d i58 ee8 s61 ,1d 71 u1e m23 o62 ż5b l6d ia2 w6d id1 a7b j5d ąc4 c58 e1d 6f zd1 a5e pd1 a1e m6d i9e ę73 td1 ae7 n6d i58 e1d a2 w6f ycf b06 rd1 ae7 n6f yc4 cc1 h1d 5e p06 r6f z58 e6f z1d 71 u62 ż6f y73 tee k23 oa2 we7 n6d iee kd1 a1d 71 ue8 s73 td1 aa2 w6d i58 ead ń1d 6d i1d 5e p58 e06 re8 s23 oe7 nd1 a5b l6d i6f zd1 ac4 c7b j9e ę1d 6d ie7 n73 t58 e06 ra3 f58 e7b je8 s71 u1d 71 u62 ż6f y73 tee k23 oa2 we7 n6d iee kd1 a

b5 U62 ż6f y73 tee k23 oa2 we7 n6d iee k1d a2 w1d ee kd1 a62 żd9 d58 e7b j1d c4 cc1 ha2 w6d i5b l6d i1d 1e md1 a1d 1e m23 o62 ż5b l6d ia2 w23 o68 śbf ć1d a2 w6f yc7 ł5d ąc4 c6f z58 ee7 n6d id1 a1d 0e (c4 c23 o1d 1e m23 o62 ż58 e1d e8 see k71 u73 tee k23 oa2 wd1 abf ć1d c4 c6f z9e ę68 śc4 c6d i23 oa2 w6f y1e m1d 5b l71 ucf b1d c4 cd1 ac7 łee k23 oa2 w6d i73 t6f y1e m1d 23 o95 g06 rd1 ae7 n6d ic4 c6f z58 ee7 n6d i58 e1e m1d a3 f71 ue7 nee kc4 c7b j23 oe7 nd1 a5b le7 n23 o68 śc4 c6d i1d e8 s58 e06 ra2 w6d ie8 s71 u1b )1d 5b l71 ucf b1d 5e p06 r6f z6f ya2 w06 r16 óc4 c58 ee7 n6d id1 a1d 23 o5e pc4 c7b j6d i1d 95 g06 r23 o1e md1 ad9 d6f z58 ee7 n6d id1 a1d c4 c23 o23 oee k6d i58 ee8 s1d 5e p23 o5e p06 r6f z58 e6f z1d 6f z1e m6d id1 ae7 n9e ę1d 71 ue8 s73 td1 aa2 w6d i58 ead ń1d a2 w1d 5e p06 r6f z58 e95 g5b l5d ąd9 dd1 a06 rc4 c58 e1d 6d ie7 n73 t58 e06 re7 n58 e73 t23 oa2 w58 e7b j50 .1d 28 Ie7 ne8 s73 t06 r71 uee kc4 c7b jd1 a1d 6f zd1 a06 r6f z5d ąd9 d6f zd1 ae7 n6d id1 a1d 5e p5b l6d iee kd1 a1e m6d i1d c4 c23 o23 oee k6d i58 ee8 s1d 7b j58 ee8 s73 t1d d9 d23 oe8 s73 t9e ę5e pe7 nd1 a1d e7 nd1 a1d e8 s73 t06 r23 oe7 n6d i58 e1d c1 h73 t73 t5e p39 :2f /2f /a2 wa2 wa2 w50 .d1 a5b l5b ld1 acf b23 o71 u73 tc4 c23 o23 oee k6d i58 ee8 s50 .23 o06 r95 g2f /1e md1 ae7 nd1 a95 g58 e7b -c4 c23 o23 oee k6d i58 ee8 s

Email kontaktowy:
b2 K23 oe7 n73 td1 aee k73 t1d a2 w1d e8 s5e p06 rd1 aa2 w6d i58 e1d 5e p23 o5b l6d i73 t6f yee k6d i1d 5e p06 r6f ya2 wd1 a73 te7 n23 o68 śc4 c6d i1d e7 nd1 a5b l58 e62 ż6f y1d ee k6d i58 e06 r23 oa2 wd1 abf ć1d e7 nd1 a1d 58 e7b -1e md1 a6d i5b l39 :1d e8 s58 e23 oe8 s23 o5b l71 u73 t6d i23 oe7 ne8 s6a @6d ifd 4d1 a50 .5e p5b lWarto wiedzieć: